vineri, 14 mai 2010

Omul - o perpetuă provocare


CONFERINTA INTERNATIONALA DE PSIHOLOGIE
21-23 mai 2010 - Constanta

Cuvânt către participanţi

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, înfiinţată în cadrul Universităţii “Ovidius” Constanţa, spaţiu şi univers uman în care se regăsesc patru specializări: Psihologie, Psihopedagogie specială, Asistenţă Socială, Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar, împlineşte 10 ani de activitate. Aici, spiritul ştiinţific, latura pozitivă şi latura metafizică a ştiinţei au integrat constant atributele ipotetic şi experimental, previzional prospectiv, structural şi constructiv, dinamic, deschis şi transdisciplinar.
În epoca globalizării, transformările majore impuse societăţii vizează, în esenţă, trecerea la o producţie competitivă, bazată pe cunoaştere şi inovare. Facultatea noastră, în acest context, şi-a asumat rolul de catalizator al creaţiei, jucând un rol cheie prin poziţia pe care o are de asigurare a celei mai importante componente a societăţii bazate pe cunoaştere – resursa umană înalt calificată. Acest rol social al învăţământului superior s-a concretizat în misiunile declarate:

crearea de noi cunoştinţe prin cercetare;
transmiterea cunoştinţelor prin procesul instructiv-educativ;
diseminarea cunoştinţelor prin tehnologii ale informaţiei şi comunicării;
utilizarea cunoştinţelor prin realizări noi şi originale, servicii, etc
Am considerat cercetarea ştiinţifică drept parte inseparabilă a procesului de învăţământ în condiţiile în care efectele globalizării se resimt în toate sectoarele socio-economice. Cei trei vectori ai schimbării: globalizare, tehnologie şi competiţie cunosc în cercetarea ştiinţifică un real suport, trecerea de la paradigma societate informaţională la paradigma societate bazată pe cunoaştere presupunând susţinerea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice fundamentale, producerea, diseminarea şi utilizarea de noi cunoştinţe.


Spectrul activităţii de cercetare se prezintă a fi foarte larg, cuprinzând o suma de probleme cardinale, multe dintre acestea presupunând o abordare multidisciplinară, conectarea la problemele societăţii, transferul de cunoştinţe în produse inovative pentru economia cunoaşterii. Sunt probleme cărora încercăm împreună, în Conferinşa Jubiliară OMUL – O PERPETUĂ PROVOCARE a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, să le dăm câte un răspuns şi doresc ca acest răspuns să fie cel adecvat fiecărei Provocări.

Mult suces tuturor participanţilor! Decan,
Reuşită deplină lucrărilor conferinţei! Prof. Univ. dr. Anca Dragu


Eu o să fiu acolo, adică la Hotel Dana din Venus. Mă găsiţi în zona 1 (psihologie), în prezidiu. Vă aştept, treceţi să mă salutaţi şi please aplaudaţi-mi discursul (pe care încă nu l-am scris...)!

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu